Образованието такова,
каквото трябва да бъде

Учители в час

Мисията на TeachMe

Създателите на TeachMe застанахме зад една обща мисия - да вдъхновим промяна в образованието, като създадем условия за лесно и качествено преподаване в онлайн среда.

Благодарение на опита си идентифицирахме ключовите фактори, които влияят върху методиката на преподаване онлайн, както и върху успешното усвояване на знания и умения от страна на учащите.

Споделяйки познанията си вярваме, че ще подобрим конкурентоспособността на една от най-важните сфери на нашия живот - образованието.

Очаквайте обновената платформа през 2023 г.

Обучени курсисти

Проведени обучения

Проведени семинари

Часа видео съдържание