Описание на курса

„Учители в час“ е обучение за всеки учител, който иска да достигне следващото ниво в областта на дигиталното образование, отвъд простото използване на камера и микрофон.

Обучението е изцяло практически насочено. Заедно ще разгледаме много примери и реални ситуации, характерни за онлайн средата, които ще ви помогнат да се научите как да създавате най-подходящите учебни материали за онлайн уроци, как да ангажирате и задържaте вниманието на вашите ученици, как да разрешавате конфликтни ситуации.

Чрез конкретни стъпки и съвети ще научите да планирате както цялото обучение, така и всяко отделно занятие по предмета, който преподавате, адаптирани към особеностите на дистанционно преподаване.

Заедно ще разработим едно практическо обучение, в което ще използваме всички научени знания, за успешната му реализация.

„Учители в час“ включва 6 занятия и е напълно безплатен за всеки, който има интерес към учителската професия и сферата на преподаването.

Лектор

Ален Паунов

Цена

Безплатен

Брой занятия

6

Видео материали

12 часа

Особености на Дигиталната среда

Доброто планиране гарантира успех

Дигиталният учебник

Подготовка за преподаване

Учим онлайн

Иновативно оценяване